Objednávky prijímame telefonicky na +421 948 619 507 alebo e-mailom na zubnylekardanielhosek@gmail.com

Služby a cenník

Vstupná prehliadka

Vstupná prehliadka sa skladá z vizuálnej kontroly zubov a sliznice celej ústnej dutiny, kontroly citlivosti kože a motorickej funkcií svalov tváre. Na zlepšenie diagnostiky sa častokrát robia RTG snímky na cielenú diagnostiku kazu pod výplňami a v medzizubných priestoroch, ktorý nemusí byť viditeľný voľným okom.

Od 40 do 80 €*

Ošetrenie kazu

Je ošetrenie kazovej lézie, teda kazu fotokompozitným materiálom „bielou výplňou“. Pri samotnom výkone často používame izolačnú blanu kofferdam, vďaka ktorej zabezpečíme suché prostredie v okolí zuba, nevyhnutné pri výplňovej terapii. Pre bezbolestné prevedenie výkonu používame lokálnu injekčnú anestéziu.

Od 60 do 140 €*

Injekčná anestézia

Injekčná anestézia slúži na blokovanie bolestivých vnemov počas ošetrenia. Lokálnu infiltračnú anestéziu najčastejšie aplikujeme špeciálnym aplikačným perom, ktoré oproti klasickým injekčným anestézam pôsobí len minimálne bolestivo. Najčastejšie na našom pracovisku používané lokálne anestetiká sú Supracain, Ubistesin, Septanest forte, Mepivastesin.

15 €

Chirurgické ošetrenie

Najčastejším chirurgickým ošetrením u nás je extrakcia – inak povedané vytiahnutie zuba, ku ktorému pristupujeme až vtedy keď zub už nemožno nijakým ošetrením zachrániť. Samotná extrakcia prebieha v lokálnej injekčnej anestézii samotného zuba alebo jeho okolia. Pre zlepšenie kvality chirurgického ošetrenia absolvoval MDDr. Daniel Hošek certifikát z dentoalveolárnej chirurgie.

Extrakcia zuba od 70 € do 155 €*

Endodontické ošetrenie

Bolesť zuba môže spôsobovať mnoho faktorov. Najčastejšie vzniká pri zápaloch drene zuba, pri jej podráždení alebo odumretí. Endodontické ošetrenie spočíva v odstránení poškodenej drene z koreňového systému zuba a to mechanicky strojovým opracovávaním kanálikov, ale aj chemickým odstraňovaním zvyškov drene zuba špeciálnymi roztokmi, ktoré rozpúšťajú organické, ale aj anorganické zložky. Celé ošetrenie prebieha pod lokálnou injekčnou anestéziou, so zaisteným suchým poľom vďaka izolačnej blane kofferdam a pre dokonalejšie ošetrenie u nás pracujeme s približovaciou technikou ako sú lupové okuliare a operačný mikroskop. Vďaka ktorému môžeme vidieť problém v zube až 25 násobne zväčšene a tým zdokonaľovať samotné ošetrenie. Operačný mikroskop nám dovoľuje robiť tie najťažšie úkony v endodontickom ošetrení, ako napr. vyberať zalomené nástroje z kanálikov zuba, uzatvárať perforácie tzv. „via falsy“ vytvorené po chybnom ošetrení, alebo ošetriť staré, zle ošetrené kanáliky zubov a pod.

Od 185 €*

Protetické ošetrenie

Je doplnenie časti zuba alebo celého zuba prípadne niekoľkých zubov pomocou kovokeramických alebo keramických koruniek. Tieto korunky sa potom pevne fixujú na prítomné obrúsené zuby, tzv. piliere. Ďalšou možnosťou doplnenia chýbajucich zubov sú protézy, vo väčšine prípadov používané u pacientov, kde nemožno zuby doplniť korunkami. Stále viac používané sú hybridné náhrady, kde sa kombinuje fixná časť teda korunky so špeciálne upravenou čiastočne snímaťeľnou náhradou, fixovanou na korunky zásuvnými spojmi. Všetky tieto úkony si vyžadujú pomerne dlhý čas kvôli tomu, že samotný úkon nespočíva len v práci lekára, ale aj laboranta a vzájomnou spoluprácou medzi nimi. Taktiež spolupracujeme so špičkovými pracoviskami v oblasti chirurgie, kde odporúčame pacientov na implantologické ošetrenie.

Kovokeramická korunka 280 €

Celokeramická korunka 360 €

Ošetrenie detí

Ošetrujeme pravdaže aj deti. Náš názor je, že deti sa so správnym ľudským prístupom ošetriť dajú, o čo sa vždy aj pokúšame, i keď to je niekedy fyzicky, časovo, ale aj psychicky náročné ako pre samotné dieťa, rodiča, tak aj zubára. Samotné ošetrenie dieťaťa je súhrou spolupráce dieťaťa, rodiča a zubára, bez toho to ide len veľmi ťažko. Snažíme sa o to, aby deti ku nám chodili s radosťou, bez strachu a s vedomím, že zubár je človek, ktorý im pomáha a to nielen vtedy, keď ich niečo bolí. Pri samotnom vyšetrení dieťaťa zisťujeme aj rôzne odchýlky vývoja chrupu, ktoré následne riešime s čelustnoortopedickými odborníkmi na iných pracoviskách.

Od 40 €*

Cenník služieb nájdete kliknutim sem

* Výsledná suma vzniká súčtom všetkých výkonov.